Services

Services

  • ให้คำแนะนำ คำปรึกษา ในการเลือก สินค้าที่เหมาะสมกับการใช้งาน การเลือกใช้วัสดุ สี และรับ ออกแบบ   และผลิตเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน (ลอยตัวและ BUILT-IN) ตามรูปแบบมาตรฐานหรือ ตามสั่ง (MADE-TO-ORDER) และงานตกแต่งภายใน
  • เป็นผู้แทนจำหน่ายสินค้าภายในเครื่องหมายการค้าชั้นนำต่างๆ เช่น TAIPAT LUCKY และอื่นๆ
  • ส่งมอบสินค้าและติดตั้ง ด้วยทีมที่ชำนาญงาน
  • ตรวจวัดพื้นที่หน้างาน ทำผัง ประกอบการออกแบบ
  • รับประกันคุณภาพสินค้าทุกชนิดและบริการซ่อมทั้งในและนอกสถานที่
  • ซ่อมแซม ปรับปรุง เฟอร์นิเจอร์ที่ใช้แล้ว