Career

พนักงานรับ-ส่งสินค้า (เช็คเกอร์)

ลักษณะงาน :   1) ตรวจนับสินค้า วางแผนการจัดเตรียมสินค้าตามใบปล่อยสินค้า ควบคุมและตรวจสอบพนักงานยกของในการจัดเรียงสินค้าบนรถส่งสินค้า 2) ตรวจรับสินค้าจาก supplier ให้ถูกต้องตามชนิด คุณภาพและจำนวน  
อัตรา :   2 อัตรา  
เงินเดือน : ค่าแรงขั้นต่ำ+ค่าตำแหน่ง+เบี้ยขนส่ง
สวัสดิการ : ประกันสังคม, เบี้ยขยัน, โบนัส
คุณสมบัติผู้สมัคร :  

เพศชายอายุ 20-35 ปี

วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป

มีความขยัน อดทน กระตือรือร้น ละเอียดรอบคอบ

ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์